4 ข้อห้ามที่พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก

การเลี้ยงลูกในปัจจุบันมีความซับซ้อนและยากกว่าการเลี้ยงลูกในอดีตมากนัก เพราะโลกและสังคมในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ป็นเด็กมากและเราต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปไวมากและเด็ก ๆ ในปัจจุบันก็มีความแตกต่างมากกับคนในสมัยขอคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย การเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาบนโลกที่มีทั้งยาพิษ เด็กที่บอบบางและเปราะกระทบแตกพังง่ายไม่ต่างจากแก้ว ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จึงต้องคิดอย่างละเอียดในการดูแลเลี้ยงดูลูก ๆ 4 ข้อห้ามที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำกับลูกก็คือ
1.ไม่เปรียบเทียบลูก ๆ กับใคร
พ่อแม่หลายบ้านมักจะพูดจาเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่น เพื่อนของลูก ญาติหรือแม้แต่เด็กข้างบ้าน การพูดเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความตั้งใจให้ลูกได้รู้ตัวเองหรือได้เห็นแบบอย่างที่น่าชื่นชม แต่การพูดเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นกลับมีผลตรงกันข้ามคือกลับทำให้ลูกรู้สึกมีปมด้วยและต้อยต่ำผิดพลาด
2.ไม่เมินเฉยต่อสิ่งที่ลูกพูดและแสดงออก
ทุกสิ่งที่เด็ก ๆ แสดงออกหรือพูดกับคุณพ่อคุณแม่ล้วนมีความหมาย มีนัยยะสำคัญบางอย่างที่ลูกต้องการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ ยิ่งในยุคที่สมาชิกครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กัน การรับผฟังและรับรู้การแสดงออกของลูกจะช่วยลดช่องว่างระหว่างพ่อแม่และเด็ก ๆ ได้อย่างดี
3.ไม่พูดจาประชดแดกดันลูก
การพูดจาประชดแดกดันไม่เคยช่วยอะไร การพูดคุยกันอย่างดีด้วยความเห็นอกเห็นใจจะได้ผลดีกว่า หากมัวพูดจาประชดประชันเด็ก ๆ จะเกิดความขมขื่นและอาจทำกลับเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ส่งผลเสียอย่างน่าเสียใจได้
4.ไม่บังคับลูกให้เป็นดังใจ
ชีวิตของคุณ คุณยังเลือกและใช้อย่างที่คุณต้องการ ชีวิตลูก ๆ ก็คงต้องปล่อยให้เจ้าของชีวิตเจ้าของลมหายใจออกแบบและใช้ชีวิตด้วยตัวเอง พ่อแม่มีหน้าที่คอยชี้แนะและประคองยามล้ม ช่วยเหลือยามลูกต้องการไม่ใช่กุมบังเหียนเป็นเจ้าของชีวิตพวกเขา
5.ไม่เรียกร้องทวงบุญคุณ
แน่นอนว่าลูก ๆ ควรจะมีจิตใจกตัญญูและสำนึกในพระคุณพ่อแม่ แต่การทวงบุญคุณ เอะอะอะไรก็ทวงบุญคุณค่าน้ำนมค่าเลี้ยงดู อาจจะทำให้ลูก เข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงพวกเขาด้วยความรักแต่หวังผลตอบแทนมากกว่าก็เป็นได้